Publications

Interviews/In de pers

Nature’s EMBO Reports “Economic (un)natural selection”, VOL 10 | NO 7 | 2009

LEV “Voeding op maat? Nog even niet“, Mei 2009, Jaargang 1, Nummer 1 (p.20 e.v.)

Intermediair “Overal Internet“, oktober 2002.
(Tevens gepubliceerd in eaDHome).

Signifikrant “Erbij: natuurwetenschappen, bedrijf en bestuur“, 2001, jaargang 01, nummer 02.

Scientific research – scientific articles, books, presentations, papers and posters

Moors, E.H.M., W.P.C. Boon, R. Nahuis and R.L.J. Vandeberg (2010), ‘User-Producer Interactions in Emerging Pharmaceutical and Food Innovations’, p. 161-188. In: Flowers Stephen & Flis Henwood (eds.) Perspectives on User Innovation, London, Imperial College Press

Jop de Vrieze, Laura Bouwman, Rixt Komduur, Renske Pin, Amber Ronteltap, Rens Vandebergh, Frans van Dam, Bart Pendersa (2010) “Nutrition Tailored to the Individual? Not Just Yet – Realigning Nutrigenomic Science with Contemporary Society.” J Nutrigenet Nutrigenomics 2009;2:184-188

Rens L.J. Vandeberg & Wouter P.C. Boon (2009) “Anticipating emerging genomics technologies: The role of patents and publication for research and policy strategies.” GSP Journal 5(2): 1-21

R. L. J. Vandeberg (2009) “Innovation through Collaboration – interactive learning in nutrigenomics consortia” (available online)

van Rijnsoever, F. J., L. K. Hessels, and R. L. J. Vandeberg (2008). “A resource-based view on the interactions of university researchers.” Research Policy 37(8): 1255-1266.

Vandeberg (2007) ‘Interactive learning in networks of emerging technologies: the case of the German Competence Network Metabolic Syndrome’, Corsage Wintermeeting, Utrecht, December 2007

Vandeberg (2007) ‘Interactive learning in networks of emerging technologies’, NWO-MCG Chinese-Dutch Genomics, Utrecht, November 2007

Vandeberg (2007) ‘Interactive learning in networks of emerging technologies’ Cesagen, London, March 2007 Read it

Vandeberg (2007) ‘Proximity and Interactive Learning in the Dutch Nutrigenomics Innovation System’ DRUID 2007 Winter Conference paper. Read it

Vandeberg (2006) ‘Interactive-learning between multistakeholders in the Dutch Nutrigenomics Innovation System’ Corsage Winter Meeting 2006 presentation

Vandeberg, Boon and Gauch (2006) ‘Identifying Innovation Hotspots in Genomics’. STI 2006 presentation

Vandeberg, Boon and Moors (2006) ‘Interactive learning in functional genomics innovations’. ProACT 2006 Conference paper. Browse it

Vandeberg (2006) ‘Open Innovatie: de innovarende gebruiker’. In: Open stellingen Essays over Open innovatie (Achtergrondstudie nr. 32), AWT, Den Haag, p.41-47 Read it

Vandeberg (2005) Idenfifying Innovation Hot Spots in Nutrigenomics. Nationaal Innovatie Event 2005 View the poster

Holland, C., F. Bongers, R. Vandeberg, R. Te Velde & W. Keller (2005). ‘Building Blocks and Recommendations for a Standardised Measuring Tool. In: Mehdi Khosrow-Pour, D.B.A. (ed.), Practicing E-Government: A Global Perspective, IDEA Group, Hershey Browse it

Bongers, F., R. Vandeberg & C. Holland (2004). Are you being served? Paper to be presented at the International Association for the Development of the Information Society: Algarve

Bongers, F., C. Holland & R. Vandeberg (2003). ‘Measuring E-government’. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Association for the Development of the Information Society, Lisbon, pp. 195-203

Holland, C., F. Bongers, R. Vandeberg, W. Keller & R. te Velde (2002). Measuring and evaluating e-government. Building blocks for a standardised measuring tool, paper submitted to the OECD E-government Project, Expert Group Meeting: Evaluation and Measurement, OECD Paris, 24 September 2002

Advisory reports

Leonie van Drooge, Rens Vandeberg et al, Waardevol: Indicatoren voor Valorisatie. Den Haag, Rathenau Instituut, 2011.

Contribution to The OECD MONIT Synthesis Report (2005) ‘Governance of Innovation Systems’ Browse it

PREST, Dialogic e.a. (2004). Typifying scientific advisory structures and scientific advice production methodologies. European Commision: Brussels

Dialogic/SEO (2004). Auteursrecht; economische lust of last. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken

Bongers, F., C. Holland & R. Vandeberg (2003). ‘Een internationaal perspectief op de vraagzijde van de elektronische overheid. Resultaten uit Canada, Nederland en Texas’. In: Bestuurswetenschappen, jrg. 57, nr. 1, pp. 47-65

Vandeberg, R., K. Vermaas, S. Maltha & F. Bongers (2003). Invloed van online videopresentaties. Selectiecriteria van werkgevers en aanbevelingen voor sollicitanten. Utrecht: Dialogic

Bongers, F. P. den Hertog & R. Vandeberg (2003). Naar een meetlat voor wisselwerking. Verkenning van de mogelijkheden voor meting van kennisuitwisseling tussen publieke kennisinstellingen en bedrijven/maatschappelijke organisaties. Den Haag: AWT

Bongers, F., K. Schuurman, R. Vandeberg & M. Fijnvandraat (2003). Broadband in the Netherlands. A quick scan of R&D performance. Utrecht: Dialogic

Schuurman, K & R. Vandeberg (2003). De rol van WiFi-netwerken voor burgers en bedrijven. Een onderzoek naar de ontwikkelingen rond draadloze netwerken en hun bijdrage aan de digitale activering van burgers en bedrijven. Utrecht: Dialogic

Maltha S., F. Bongers, K. Schuurman, R. Vandeberg, K. Vermaas & L. v/d Wijngaert (2003). Breedband en de Gebruiker 2003. Utrecht: Dialogic

Vandeberg, R. (2002). Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer. Landenstudie Finland. Utrecht/Rijswijk: Dialogic/NEA

Dialogic, ZenC en Argitec (2002). Rapportage ICT-Toets Pijler E: stand van zaken elektronische overheid. Utrecht: Dialogic

Bongers, F, R. Vandeberg, K. Schuurman & C. Holland (2002). Burgers aan het woord: oordelen en klachten over de elektronische overheid. Utrecht: Dialogic

Bilderbeek, R. , H. de Groot, F. Bongers & R. Vandeberg (2002). Duurzame energie in Keizerslanden (Deventer, NL); scenario’s voor 2020. Utrecht: Dialogic

Maltha, S., K. Schuurman, K. Vermaas, R. Vandeberg, F. Bongers, R. Bekkers & L. v/d Wijngaert (2002). Breedband en de Gebruiker. Utrecht: Dialogic

Holland, C. & R. Vandeberg (2001). What gets measured, gets done: quick scan meetinstrumenten elektronische overheid, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Utrecht: Dialogic

Bongers. F, C. Holland, R. Bilderbeek & R. Vandeberg (2001). E-government: de vraagkant aan bod. Een inventarisatie van de wensen en verwachtingen van burgers over de elektronische overheid. Utrecht: Dialogic

Vandeberg, R. (2001). Mediakeuze en representativiteit van internet voor interactief beleid. Utrecht: Dialogic

Vandeberg, R. (2000). Biometrical e-security enhancement of the Digital Signature. Luxemburg: PricewaterhouseCoopers

News Articles etc…

Vandeberg, R. (2010) Voetbal is echt meer dan een spelletje. Opiniestuk in NRCnext door een niet-voetballiefhebber ;-)

Vandeberg (2007) ‘Brand…?’ Ublad 24 (38)

Vandeberg & Verhoef (2006) Informatie over nutrigenomics op Biomedisch.nl van het Nationale Kennis en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid.

Vandeberg (2006). Bijdrage discussie Ouders Online over ‘kinderen en overgewicht, wat kunnen we doen?’.

Vandeberg, R. (2003). ‘Brede recreatie; mogelijkheden van breedbandinternet voor de recreatie-industrie’. In: Recreatie & Toerisme, jrg. 13, nr. 6, pp. 15-17

Vandeberg, R. (2003). ‘Is pinnen te beveiligen?’ op HCCnet.nl