Nutrigenomics, Innovatie en Interactie? [nl]

Interactief leren in de emergente technologie nutrigenomics

“Wat een mond vol! Leg dat maar eens in gewone taal uit!”

Dat is natuurlijk een terechte opmerking. Daarom hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen over het promotieonderzoek.

Wat is nutrigenomics?
Nutrigenomics is een onderzoeksmethode om na te gaan welk effect voedingsstoffen op het menselijk lichaam hebben. Hiervoor wordt gekeken naar de genetische opbouw van mensen en de informatie die hieruit afgeleid kan worden over de reactie van het menselijk lichaam op voedingsstoffen.
Het uiteindelijke doel zijn voedingsmiddelen die een positief effect hebben op de gezondheid: langer, gezonder leven. Deze voedingsmiddelen worden functional foods genoemd.

Functional foods, zoals Yakult, worden toch al verkocht?
Natuurlijk is al heel veel bekend over welke voedingsstoffen goed zijn (bijv. kalk voor sterke botten). Veel van deze effecten zijn van oudsher bekend. Nieuwe effecten worden door middel van ‘epidemiologisch’ onderzoek aangetoond: Onderzoekers denken dat een bepaalde stof X een gezondheidsbevorderend effect heeft op de mens. Om dit te testen doen ze experimenten; eerst met dieren en daarna met mensen. Wanneer het verwachte effect inderdaad optreedt, wordt deze stof in een functional food gestopt en is het te koop in de winkel. Dit onderzoek duurt echter heel lang en is heel duur. Momenteel zijn er slechts een handjevol functional foods verkrijgbaar met een bewezen gezondheidseffect (incl. overzichtstabel).
Door gebruik te maken van Nutrigenomics onderzoek kunnen onderzoekers in een eerder stadium zien of een bepaalde stof een verwacht positief gezondheidseffect heeft. Ze hoeven dus niet meer alle stoffen te testen omdat er al veel afvallen door de kennis die ze hebben over de reactie van het lichaam op bepaalde stoffen. Juist door de informatie die ze kunnen afleiden uit het erfelijke materiaal.

Onlangs verscheen er een goed leesbaar overzichtsartikel over functional foods in Intermediair.

Ik wil afvallen: is er een genetische afslankpil?
Er is een pil waarvan beweerd wordt dat hij gebruik maakt van je genetische kenmerken en dat je hierdoor afvalt. Of hij echt werkt is echter zeer de vraag. Lees deze post voor meer informatie!

Wat is het verschil tussen nutrigenomics en Genetisch geModificeerd voedsel (GM voeding)?
Bij Genetische Modificatie wordt het erfelijke materiaal van een plant of dier aangepast (gemodificeerd). Deze aanpassing moet een positief effect hebben op de ‘producteigenschappen’ van de plant of het dier. Bijvoorbeeld aardappelen die resistent zijn tegen pesticiden waardoor een boer minder vaak hoeft te sproeien en deze pesticiden niet in de kringloop terechtkomen. Koeien zouden bijvoorbeeld melk kunnen gaan geven met afweerstoffen tegen infecties.
Bij Nutrigenomics wordt naar het erfelijk materiaal van de mens gekeken. Uit deze informatie kan worden afgeleid wat het effect van voedingstoffen op het menselijk lichaam kan zijn. Er wordt dus niet aan het erfelijk materiaal gesleuteld.

NB: Er is nog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat GM schadelijk is voor mens of milieu. Maar tegelijkertijd verschijnt een enkele keer een onderzoek dat aantoont dat er wel degelijke gevaren aan (kunnen) kleven. Zo is gebleken dat muizen allergisch kunnen zijn voor een transgene erwt. (Hier het wetenschappelijke artikel.)

Een lijst van producten met GM ingrdiënten:
http://www.greenpeaceweb.org/ezine/bonnetje.jpg

Waarom kijk je naar interactie?
Innovatieonderzoek in de jaren ’70 naar interactie tussen producenten en gebruikers, en onderzoek begin dit millennium naar interactie met consumenten van sportartikelen heeft aangetoond dat het betrekken van gebruikers bij innovatie leidt tot een grotere succeskans van het product. Echter, het is nog niet duidelijk welke factoren een belangrijke rol spelen bij interactie en innovatie. In dit onderzoek proberen we deze factoren te identificeren en volgen in leer- en innovatieprocessen.

Wie financiert het onderzoek?
Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Genomics Initiatief / NWO.