Udag 2012 – ‘Wat je niet ziet, bestaat niet; Kansen en Risico’s voor Nanotechnologie’

Het middagprogramma van de Udag op 31 maart van het departement scheikunde wordt zoals voorgaande jaren georganiseerd door de alumnivereniging Carolus de Maets. Dit jaar met als thema: ‘Wat je niet ziet, bestaat niet; Kansen en Risico’s voor Nanotechnologie’. Met ruimte voor presentaties en discussie.

De alumnivereniging van scheikunde heeft verschillende alumni bereid gevonden om iets te vertellen over de mogelijkheden van en de bedreigingen door nanotechnologie. Dr. Rens Vandeberg, programmadirecteur van NanoLabNL zal de aftrap doen door het een en ander te vertellen over de kansen die nanotechnologie ons biedt. Bovendien zal hij aangeven hoe Nederland zich door in te zetten op nanotechnologie, producten en processen kan vernieuwen en zijn reputatie als Kenniseconomie kan waarmaken. Hierna zal dr. Petra de Jongh die als associate professor verbonden is aan de vakgroep anorganische chemie van de UU ingaan op een specifieke voorbeelden van hoe nanotechnologie kan bijdragen aan duurzaamheid. Na de koffiepauze zal dr. Annemarie van Wezel vertellen over de risico’s die er te verwachten zijn van nanotechnologie voor het milieu. Een plenaire discussie over de bovengenoemde onderwerpen zal als opmaat dienen voor de borrel die aansluitend plaats vindt in de hal van het Marinus Ruppertgebouw.

Informatie
Ontvangst: 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, 16:30 uur Borrel
Locatie: Ruppertgebouw, zaal A, Leuvenlaan 21, De Uithof
Kosten: geen

Comments are closed.