Archive for July, 2013

Op de radio: (on)zin met DNA-test

Tuesday, July 23rd, 2013

De ontrafeling van het humane genoom was een van de eerste, wereldwijde, wetenschappelijke samenwerkingsprojecten (Humane Genome Project) . De blauwdruk werd in 2001 gelijktijdig in Science én Nature bekend gemaakt en  Clinton en Blair  onderstreepten het belang van deze wetenschappelijke stap voorwaarts. Door de ontrafeling van het DNA wordt ook de studie naar de invloed van [...]