Archive for October, 2008

Obesitas factoren

Monday, October 6th, 2008

De site achter onderstaand plaatje laat de complexe relatie tussen factoren zien die bijdragen aan obesitas. Het plaatje maakt niet alleen inzichtelijk dat er vele factoren (108) zijn, maar ook dat genen (“het zit in de familie”) slechts een onderdeel van het geheel vormen. Bekijk ook de site van het achterliggende project.