Archive for June, 2008

Ieder wild dier zijn functie

Friday, June 20th, 2008

Gelukkig is het hieronder (klikken voor vergroting) geschetste utilisme tegenwoordig in conservatisme veranderd. De titel van het tijdschrift waarin dit artikel verscheen is wellicht net zo interessant: Ladies Home Journal Via Heb je het tegenwoordige als wild dier moeilijk, kom je na 300km zwemmen eindelijk aan op land, word je ‘uit voorzorg afgeschoten’.