Archive for the 'linkedin' Category

Op de radio: Slimme sensoren en natuurbehoud

Tuesday, October 2nd, 2012

Slimme sensoren kennen we al jaren en de doorontwikkeling heeft natuurlijk niet stilgestaan. De toepassingen zijn praktisch oneindig van monitoring in de gezondheidszorg, schone lucht en drinkwater tot zelfrijdende auto’s. Met het oog op Werelddierendag kijken we vooruit naar de inzet van slimme sensornetwerken voor natuurbehoud, bijvoorbeeld bij gorilla’s. Een voorbeeld is het SAISBECO –project: [...]

Kies voor Kennis

Monday, September 10th, 2012

Tussen de de verkiezingsdebatten door zijn er genoeg stemwijzers om in te vullen. Onderwijs, onderzoek en innovatie hebben hierin meestal een ondergeschikte rol terwijl dit wel essentiële thema’s zijn. De KiesVoorKennis stemwijzer geeft hier aanvullend inzicht in.

Udag 2012 – ‘Wat je niet ziet, bestaat niet; Kansen en Risico’s voor Nanotechnologie’

Thursday, March 22nd, 2012

Het middagprogramma van de Udag op 31 maart van het departement scheikunde wordt zoals voorgaande jaren georganiseerd door de alumnivereniging Carolus de Maets. Dit jaar met als thema: ‘Wat je niet ziet, bestaat niet; Kansen en Risico’s voor Nanotechnologie’. Met ruimte voor presentaties en discussie. De alumnivereniging van scheikunde heeft verschillende alumni bereid gevonden om [...]

Op de radio: grid computing

Wednesday, March 14th, 2012

In de wetenschap kan steeds meer, heel veel meer. De enorme hoeveelheid gegevens die tijdens onderzoek worden gegenereerd zijn soms zo omvangrijk dat onderzoekers ze zelf niet meer kunnen doorspitten. Gelukkig zijn er steeds betere en snellere supercomputers die hierbij kunnen helpen. Maar dan nog: soms is de rekencapaciteit van deze speciale, kostbare computers niet [...]

Docutip: De biologische klok

Thursday, February 23rd, 2012

In Labyrint (22 februari 2012) aandacht voor de biologische klok en ‘sociale jetleg’. O.a. met prof.dr. Martha Merrow (RuG), programmaleider van het STW Perspectiefprogramma “ONTIME: how to fix a broken (biological) clock”. Meer over de biologische klok en wintertijd bespraken we ook in De Ochtenden.

Op de radio: wetenschap en liefde…

Tuesday, February 7th, 2012

In ‘de week van de liefde’ op RTV N-H hebben in De Ochtend (na journaal van 10u) we geprobeerd met wetenschap orde te scheppen in de chaos die liefde heet… En dat is natuurlijk niet lukken Bronnen: Bij de voorbereidingen voor dit item waren de website Welingelichte Kringen en het boekje “Kijk Niet Naar Mooie [...]

Op de radio: wintertijd en -depressie

Tuesday, November 8th, 2011

De wintertijd is twee weken geleden ingegaan, maar het lijkt wel voorjaar. Misschien blijft de winterdepressie dan ook wel achterwege… Waarom is er wintertijd en, krijg je er de winterblues van? Dat waren vanochtend de gespreksonderwerpen in de Ochtend op Radio NH (vanaf 10u). Helaas zijn we niet meer toegekomen aan een andere ‘winterkwaal’, de [...]

Op de radio: Sneller dan licht

Wednesday, September 28th, 2011

De ontdekking dat er (misschien) deeltjes zijn die sneller reizen dan het licht, domineerde afgelopen week het nieuws. Daarom moesten we hier natuurlijk wel bij stil staan in de wetenschapsrubriek: wat heeft men bij CERN ontdekt en wat betekent dat nu eigenlijk? De uitzending vanaf 10:00u. Een overzichtelijke verzameling van het nieuws staat op de [...]

Waardevol – Nieuw model om valorisatie in kaart te brengen

Friday, September 16th, 2011

Het Rathenau Instituut heeft samen met Technologiestichting STW en Technopolis een model ontwikkeld waarmee wetenschappelijke organisaties resultaten van hun valorisatiebeleid kunnen volgen en evalueren. Valorisatie van kennis is een belangrijk thema in het wetenschaps- en innovatiebeleid. Er is brede overeenstemming over het belang van valorisatie. Tegelijkertijd is er weinig kennis over hoeveel kennisinstellingen, overheden en [...]

Op de radio: kweekvlees

Tuesday, July 26th, 2011

De toenemende wereldwijde vleesconsumptie heeft (negatieve) consequenties voor het klimaat, de duurzaamheid en het dierenwelzijn. Dit zijn vaak de redenen om geen (vegetariër) vlees meer te eten, of in ieder geval om minder (‘flexitarier’) en dan vaak biologisch. Tegelijkertijd blijft er een enorme behoefte aan ‘echt’ vlees – naast vleesvervangers – bestaan. Kweekvlees zou hier [...]