Archive for the 'Voeding' Category

Op de radio: functional foods

Tuesday, March 1st, 2011

De functie van funtional foods en het nut van nutrigenomics, vandaag in de Wetenschapsrubriek op RTV NH. Aanvullende informatie Het overzicht van functional foods waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken en de schijf van vijf staat op Voedingscentrum.nl Meer informatie (hoofdstuk 3) over functional foods, nutrigenomics en het metabole syndroom (o.a. obesitas).

Da’s ‘n meevaller…

Tuesday, September 23rd, 2008

Want twee ongezonde leefgewoonten zijn niet twee keer zo duur (voor de verzekeringsmaatschappij, voor jezelf loopt het leven toch iets eerder af). Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM. “Meervoudig ongezond gedrag leidt niet tot hogere zorgkosten De combinatie van twee ongezonde gedragingen geeft welliswaar een grotere kans op vroegtijdig overlijden dan de risicoberekening [...]

Vettax

Tuesday, February 12th, 2008

Vandaag is het RVZ rapport ‘Goed Patiëntschap’ in het nieuws. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteedt aan patienten die niet meewerken aan hun eigen behandeling (pillen niet slikken) of agressief zijn richting hulpverleners. Een andere aanbeveling – die minder aandacht krijgt – is het invoeren van een ‘vettax’: Mogelijkheid 8 De overheid zou een (extra) belasting [...]

Welles/nietes: de genetische oorzaak van obesitas

Thursday, February 7th, 2008

Vandaag verscheen een berichtje op de BBC site met de kop ‘Obesity may be largely genetic’. Dit berichtje is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat mensen bij geboorte al een genetische predispositie hebben om obees te worden. Deze bevinding moet met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden: Het CDC heeft een overzicht gemaakt van [...]

Worteltjes, vies hè!?

Wednesday, January 30th, 2008

De nieuwe reclame van McD is niet alleen een slechte rip off van een matig mopje over een konijntje dat elke dag aan de bakker vraagt of hij worteltaart heeft (BTW carrot cake is erg lekker), maar ook een zéér matige poging van een multinational die groot is geworden van het verkopen van vette, verslavende [...]