Archive for the 'Nutrigenomics' Category

Op de radio: functional foods

Tuesday, March 1st, 2011

De functie van funtional foods en het nut van nutrigenomics, vandaag in de Wetenschapsrubriek op RTV NH. Aanvullende informatie Het overzicht van functional foods waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken en de schijf van vijf staat op Voedingscentrum.nl Meer informatie (hoofdstuk 3) over functional foods, nutrigenomics en het metabole syndroom (o.a. obesitas).

Article published in Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics

Thursday, February 11th, 2010

Our article entitled “Nutrition Tailored to the Individual? Not Just Yet – Realigning Nutrigenomic Science with Contemporary Society” has just been published in Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics. About a decade ago, scientists and science journalists presented nutrigenomics as a grand promise that each of us would soon know which foods fit in our personal [...]

Interview in LEV

Wednesday, May 20th, 2009

LEV is het nieuwe magazine van het Centre for Society and Genomics. In het openingsnummer een overzichtsartikel (p.20 e.v.) over nutrigenomics waarvoor dé experts geïnterviewd zijn die de afgelopen jaren de ontwikkeling van nutrigenomics geanalyseerd hebben: Bart Penders, Renske Pin, Amber Ronteltap, Rens Vandeberg, Rixt Komduur en Laura Bouwman.

Obesitas factoren

Monday, October 6th, 2008

De site achter onderstaand plaatje laat de complexe relatie tussen factoren zien die bijdragen aan obesitas. Het plaatje maakt niet alleen inzichtelijk dat er vele factoren (108) zijn, maar ook dat genen (“het zit in de familie”) slechts een onderdeel van het geheel vormen. Bekijk ook de site van het achterliggende project.

Da’s ‘n meevaller…

Tuesday, September 23rd, 2008

Want twee ongezonde leefgewoonten zijn niet twee keer zo duur (voor de verzekeringsmaatschappij, voor jezelf loopt het leven toch iets eerder af). Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM. “Meervoudig ongezond gedrag leidt niet tot hogere zorgkosten De combinatie van twee ongezonde gedragingen geeft welliswaar een grotere kans op vroegtijdig overlijden dan de risicoberekening [...]

Hoge BMI, grotere kans op kanker

Friday, February 15th, 2008

Een studie die vandaag in The Lancet is verschenen maakt aannemelijk dat een hoge BMI de kans op verschillende vormen van kanker aanzienlijk verhoogd. Op nu.nl wordt als voorbeeld genoemd dat “Bij mannen bleek een gewichtstoename van vijftien kilo de kans op slokdarmkanker met 52 procent te vergroten, de kans op schildklierkanker met 33 procent [...]

Vettax

Tuesday, February 12th, 2008

Vandaag is het RVZ rapport ‘Goed Patiëntschap’ in het nieuws. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteedt aan patienten die niet meewerken aan hun eigen behandeling (pillen niet slikken) of agressief zijn richting hulpverleners. Een andere aanbeveling – die minder aandacht krijgt – is het invoeren van een ‘vettax’: Mogelijkheid 8 De overheid zou een (extra) belasting [...]

Welles/nietes: de genetische oorzaak van obesitas

Thursday, February 7th, 2008

Vandaag verscheen een berichtje op de BBC site met de kop ‘Obesity may be largely genetic’. Dit berichtje is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat mensen bij geboorte al een genetische predispositie hebben om obees te worden. Deze bevinding moet met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden: Het CDC heeft een overzicht gemaakt van [...]

De nieuwst trend uit de VS ;-)

Wednesday, February 6th, 2008

Een inzichtelijke visualisatie van obesitas in de VS door de jaren heen. Handig om in je achterhoofd te houden wanneer je bedenkt dat in de EU bijna alles iets later gebeurt dan in de VS…

Obese people and smokers are cheap

Tuesday, February 5th, 2008

At least according to recent research: Until age 56 y, annual health expenditure was highest for obese people. At older ages, smokers incurred higher costs. Because of differences in life expectancy, however, lifetime health expenditure was highest among healthy-living people and lowest for smokers. Obese individuals held an intermediate position. Although effective obesity prevention leads [...]