Archive for the 'Persbericht' Category

Waardevol – Nieuw model om valorisatie in kaart te brengen

Friday, September 16th, 2011

Het Rathenau Instituut heeft samen met Technologiestichting STW en Technopolis een model ontwikkeld waarmee wetenschappelijke organisaties resultaten van hun valorisatiebeleid kunnen volgen en evalueren. Valorisatie van kennis is een belangrijk thema in het wetenschaps- en innovatiebeleid. Er is brede overeenstemming over het belang van valorisatie. Tegelijkertijd is er weinig kennis over hoeveel kennisinstellingen, overheden en [...]

Interview in Illuster

Thursday, February 23rd, 2006

Een interview in Illuster (blad voor alumni van de Universiteit Utrecht) over de promoveren. Illuster is ook online te lezen (zie p.13). Daarnaast gaat dit themanumer in op de aankomende Universiteitsdag (1 April) dat in het thema staat van water.

Presentatie op alumniborrel UU

Wednesday, February 22nd, 2006

Vrijdag 24 februari 17-19u in het Academiegebouw! “Spreker op de borrel is promovendus Rens Vandeberg, de eerste winnaar van het Academisch Café. Rens zal op de borrel kort vertellen over zijn onderzoek en de manier waarop wetenschappelijk onderzoek de hedendaagse samenleving kan beïnvloeden en vice versa. Ook zal hij het hebben over de Academische Café’s [...]

Essay bekroond met AWT-essayprijs

Friday, January 13th, 2006

Donderdag 12 januari ontving Rens Vandeberg (innovatieonderzoeker bij het Departement Innovatiestudies van de UU) uit handen van Pieter Adriaans, raadslid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, de 3e prijs voor zijn essay “Open innovatie: de innoverende gebruiker” (p.41 e.v.). De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert de regering en het parlement [...]

Persbericht “Genomics and Society: Chances for true love?”

Monday, December 12th, 2005

A.s. vrijdag 16 december vindt aan de Universiteit Utrecht het eendaagse symposium “Genomics and Society: Chances for true love?” plaats. Genomics is de studie van genen en hun functies. Hierdoor wordt het mogelijk om doelgerichter en effectiever op te treden tegen ziektes (Pharmacogenomics), voedingsgerelateerde gezondheidsklachten (Nutrigenomics) en milieurisico’s (Environmental genomics). Deze technologische/wetenschappelijke ontwikkeling heeft echter [...]